باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته اذان  دانش آموزان پسر   سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

علیرضا رمضانی

کرج 4

مرتضی ذولفعلی  

نظرآباد

سید علیرضا یزدانشناس

اشتهارد 

دوم راهنمایی

 

عرفان باقری

کرج 1

محمد صادق علی بخشی

کرج 4

سینا زراعت پیشه

کرج 3

سوم راهنمایی

 

داود داش بلاغ

کرج2

علی کلهر

کرج 1

مرتضی سیفی

ناحیه 4

اول متوسطه

 

مهدی حق پرست

اشتهارد

محمد سالار عباسی

کرج 4

محسن صباحی

کرج 1

دوم متوسطه

 

متین محمودی

کرج 1

احمداسکندری

نظرآباد

امیراسکندری

کرج 4

سوم متوسطه

 

بهزاداسماعیلی

نظرآباد

محمد صادق وهاب زاده

کرج 4

حسن بختیاری

کرج 3

چهارم متوسطه

 

میلاداسماعیلی

نظرآباد

امیرحسین رنج کش

کرج 1

سیدمحمدحسین نوربخش

کرج 4

 

.............................................................................................................................................

تعالی

نتایج مسابقات  رشته احکام  دانش آموزان دختر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

ریحانه السادات هاشمی

کرج 2

مریم شهبازی   

نظرآباد

فاطمه فلاح نژاد

ساوجبلاغ  

دوم راهنمایی

 

فاطمه بناء

اشتهارد

سمیه محمدی

نظرآباد

فاطمه الزهراغنی زاده

کرج 2

سوم راهنمایی

 

فاطمه میرعلی

کرج 2

اسماء مولایی

نظرآباد

سمیه سردشتی

طالقان

اول متوسطه

 

فاطمه حاجی محمدی

کرج 2

زهراصادقدخت

نظرآباد

فاطمه شعبانی

کرج 3

دوم متوسطه

 

شیوا  قدیم روستا

کرج 3

سمیه علی پناه

کرج 2

زهرا افتخاری نیا

ساوجبلاغ

سوم متوسطه

 

هانیه کیان

طالقان

هدی محمودی

کرج 2

زهرا عباسی

نظراباد

چهارم متوسطه

 

فاطمه زواری

کرج 2

سمیه حیدری

اشتهارد

فرخنده بیگی

طالقان

 

...................................................................................................................................................

 

 

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته       احکام       دانش آموزان پسر در  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

حسین نادرمحمدی

کرج 1

مهدی صفری   

کرج 4

پارسا امینی راد

ساوجبلاغ  

دوم راهنمایی

 

محمد علیمرادی

کرج 4

امیرحسین چراغ لو

نظرآباد

امیررضا جواهری

اشتهارد

سوم راهنمایی

 

علی مصطفی

کرج 1

حمزه شریف کاظمی

ساوجبلاغ

محمد ناصربخت

کرج 4

اول متوسطه

 

احسان خانی

کرج 3

علیرضا گودرزی

کرج4

محمد ایمانی

کرج 1

دوم متوسطه

 

حسین شریف

نظرآباد

احسان  بردابرد

کرج 3

رضا علیزاده

کرج 4

سوم متوسطه

 

مهدی فیروبخت

اشتهارد

علی نظری

کرج 3

مصطفی شهادتی

ساوجبلاغ

چهارم متوسطه

 

محمدرضا علی محمدی

ساوجبلاغ

میلادنورمحمدی

کرج 3

محمدرضا حسینی

نظرآباد

 

................................................................................................................................................اسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته      نهج البلاغه      دانش آموزان دختر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

صبرگل ابراهیمی

ساوجبلاغ

سروناز حاجی اسفندیاری 

کرج 3

فاطمه مداحی

کرج 4

دوم راهنمایی

 

زهرا شمشاد

اشتهارد

فاطمه خانی

نظراباد

زینب قنبری نژاد

عاطفه شیخ زاده

مریم عباس زاده

کرج 2

کرج3

کرج 4

سوم راهنمایی

 

مهسا وکیلی

کرج 2

رضوانه رضوانی

کرج 4

هاجر حقدان

اشتهارد

اول متوسطه

 

هانیه جوادی

نظرآباد

نیلوفر گلزاری

کرج 2

محیا اکرم

ناحیه 4

دوم متوسطه

 

زهرا سعیدی

کرج 2

کبری نجفی

کرج 1

الهه پوردشت

نظرآباد

سوم متوسطه

 

مرضیه حسینی

کرج 1

سیده مرضیه صید

کرج 2

فرناز راهی

ناحیه 3

چهارم متوسطه

 

سعیده آزاد فلاح

نظرآباد

زهره مشهدی

ساوجبلاغ

آرزو محبی نورالدین

کرج3

 

................................................................................................................................................... تعالی

نتایج مسابقات  رشته       نهج البلاغه  دانش آموزان پسر   سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

امیرحسین آزادفلاح

نظرآباد

محمد رضا ناصربخت   

کرج4

علی سمیعی

کرج 2

دوم راهنمایی

 

رامتین تولی پور

کرج 4

صادق حق روستا

ساوجبلاغ

علی بگدلی

نظرآباد

سوم راهنمایی

 

سیدعلیرضا حسینی

کرج 4

رضا فولادپور

کرج 3

محمدرضا حسینی

کرج 1

اول متوسطه

 

رضا یوسفی

ساوجبلاغ

علی یمینی نیا

کرج 2

سیدعلیرضا حسینی

کرج 4

دوم متوسطه

 

محمد هادی مهدی پناه

کرج 3

جعفر یعقوب پورمصری

کرج 1

سالار خزایی جلیل

کرج 4

سوم متوسطه

 

حسین ملکی

اشتهارد

سعیدد طاهری

کرج 2

مرتضی حسنی

کرج 4

چهارم متوسطه

 

امیر محمودی منش

کرج 1

محمدرضا سفیدگر

ساوجبلاغ

سید محمد مسعود احمدی

کرج 4

 

........................................................................................................................................... 

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته   انشای نماز       دانش آموزان دختر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

مریم زارعی نژاد

ساوجبلاغ

زهرا اقرلو   

کرج 2

فاطمه فروزان

کرج 4

دوم راهنمایی

 

حدیث سمندری

کرج 1

فرشنه فیروزبخت

کرج 4

میمیا بیات

کرج 2

سوم راهنمایی

 

فاطمه نورزاده

نظراباد

فرزانه محقق منتظری

کرج 4

پگاه میرخانلو

کرج 3

اول متوسطه

 

زینب رضایی

ساوجبلاغ

پریسا رباط جزی

نظرآباد

کیمیا مدنی

کرج4

دوم متوسطه

 

همافکری

کرج 4

لیلا جان محمد لو

نظرآباد

شیرین ذوقی

ساوجبلاغ

سوم متوسطه

 

ملیحه شاه کرمی

نظرآباد

مژگان پیوندی 

کرج 4

مهدیه ملاحسنی

اشتهارد

چهارم متوسطه

 

مریم رضایی

ساوجبلاغ

سیده زینب سادات رسول

طالقان

ژاله طریوه

کرج3

 

...................................................................................................................................................

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته   انشای نماز       دانش آموزان پسر   سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

پویا اشکواری

کرج 3

علیرضا صالحی   

کرج 2

میثم توده روستا

نظرآباد

دوم راهنمایی

 

محمد حسین باهک

کرج 3

حسین معدنی پور

ساوجبلاغ

رضا کاویانی زاده

کرج 1

سوم راهنمایی

 

رضا صفرزاده

کرج 4

محمد معدن پیشه

ساوجبلاغ

سعید مدیحی

کرج 1

اول متوسطه

 

مصطفی امین دهقان

ساوجبلاغ

علیرضا حاجی زاده

کرج1

محمدنادری

اشتهارد

دوم متوسطه

 

محمد مهدی احمدیه

کرج 4

پژمان عبادی

ساوجبلاغ

مرتضی سمیعی

کرج 1

سوم متوسطه

 

مجتبی علیپور

نظر آباد

محمد قاسمپور

کرج3

امیرستاری راد

کرج 4

چهارم متوسطه

 

عارف عسگری

کرج 4

محمد حسین نوفلاح

ساوجبلاغ

سروش برومند

کرج 3

 

.............................................................................................................................................. 

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته  حفظ قرآن        دانش آموزان دختر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

زهرا میرزایی

کرج 4

هانیه فرهادفر 

کرج 3

فاطمه میرزایی

کرج 2

دوم راهنمایی

 

معصومه نظم ده

ساوجبلاغ

محدثه نهال کار

کرج 4

ناهیداینانلو

کرج 1

سوم راهنمایی

 

محدثه سیاوشی

کرج 4

فاطمه کجینه باف

کرج3

فاطمه اسلامی

کرج 1

اول متوسطه

 

ضحی عیسی زاده

ساوجبلاغ

مائده جعفری

کرج 3

فرینا عبداللهی

کرج 4

دوم متوسطه

 

یگانه شاوردی

کرج 3

زهرا محمد لو

کرج 4

معصومه ابرازاده

ساوجبلاغ

سوم متوسطه

 

مریم نوری

کرج 4

سپیده محبوبی

ساوجبلاغ

سمانه دیندار

کرج 3

چهارم متوسطه

 

فاطمه احمدپور

کرج 1

اکرم رسولی

کرج 4

لیلاارجمندی

کرج 3

چهارم ابتدایی

 

یگانه میرکریمی

کرج 4

نرگس قدیانی

کرج 1

حدیثه قربانی

ساوجبلاغ

پنچم ابتدایی

 

غزاله جعفری

کرج 1

سارا زیوری

کرج 3

فاطمه آبادی

کرج 4

 

................................................................................................................................................... تعالی

نتایج مسابقات  رشته حفظ  قران دانش آموزان پسر   سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

هومن عبداللهی

کرج 4

محمد رضا علی دربندیان   

کرج 3

سیدمحمد حسین ایوب نژاد

کرج 1

دوم راهنمایی

 

محمدرضا حاج محمدی

کرج 4

سیدمحسن حسینی منش

کرج 3

محمد علی محمد پور

کرج 1

سوم راهنمایی

 

امیرحسین حیدرپور

کرج 4

احمد باقراسلامی

کرج 2

رضاقاسمی پور

کرج 1

اول متوسطه

 

صفت اله قربانی

اشتهارد

محمد کلهر

کرج 1

مهدی زندی

کرج 3

دوم متوسطه

 

محمد خانی

کرج 4

حسین احدی

نظرآباد

حسین کوه خیل 

کرج 1

سوم متوسطه

 

حسین شهریاری نسب

کرج 3

سیدمحمد حسینی

نظرآباد

مهران زمانی

ساوجبلاغ

چهارم متوسطه

 

سعیدیوسفی

کرج 3

علی مقیمی

نظرآباد

******

******

چهارم ابتدایی

 

داود حسینی

کرج 3

امیرحسین زارعی

کرج1

سعید رجبی

کرج 4

پنجم ابتدایی

 

رحمت اله رحمانی

اشتهارد

محمد قدیری

کرج 2

محمد علیه

کرج4

  باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته قرائت          دانش آموزان پسر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

آلاء محمدیان

کرج 4

فائزه حیدری  

کرج 3

پریسا بیک زاده

 ساوجبلاغ

دوم راهنمایی

 

راضیه پور غلام

کرج 2

غزاله سهیلی زاده

کرج 4

زهرا اصانلو

کرج 1

سوم راهنمایی

 

سیده فاطمه افتخاری

ساوجبلاغ

الهه بابایی

کرج 1

حنانه سهیل کشاورز

کرج 2

اول متوسطه

 

فاطمه هاشمیان

کرج 3

شقایق توزنده جانی

کرج 1

مطهره قلندری

کرج 2

دوم متوسطه

 

منیره آقاجعفری

کرج 3

فاطمه خراسانی

کرج 1

نورا کریم آهنگر

کرج 2

سوم متوسطه

 

مرضیه ارمنده ای

ساوجبلاغ

خدیجه لشنی نجفی

کرج 4

ریحانه صادقپور

کرج 3

چهارم متوسطه

 

فائزه عباسی

کرج 1

فاطمه عبادی

کرج 3

زهرا داودآبادی

کرج 4

چهارم ابتدایی

 

فاطمه اللهیاری

کرج 1

محدثه مقیم بیگی

کرج 4

مهسا سلیمانی

طالقان

پنجم ابتدایی

 

سکینه قربانی

اشتهارد

فاطمه امین دهقان

نظرآباد

الهام حق وردی

ناحیه 4

 

...................................................................................................................................................

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته   قرائت       دانش آموزان پسر در  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

سالار متین فر

کرج 3

علیرضا کامیارمقدم   

کرج 4

مرتضی ایوبی

کرج 1

دوم راهنمایی

 

محمد رضا شیرمحمدی

کرج 1

علی علیزاده

کرج 4

محمد رسولی

ساوجبلاغ

سوم راهنمایی

 

محمد حسین  زارع

کرج 3

امید انگشتری

کرج 4

کریم انتظاری

کرج 2

اول متوسطه

 

محمد سالار عباسی

کرج 4

حمید صادقی 

کرج 3

سید احمد افتخاری

کرج 2

دوم متوسطه

 

محمد هادی خزایی

کرج 1

میلاد خادم

کرج 2

مسن لندوک

کرج 3

سوم متوسطه

 

علی احمدی

کرج 2

علی اصغر چراغی

کرج 4

حسن بختیاری

کرج 3

چهارم متوسطه

 

احمد صادق زاده

نظرآباد

مجید شریفی

ساوجبلاغ

حامد قربانی

کرج 4

چهارم ابتدایی

 

محمد حسین عباس پور

کرج 3

محمد رضاخانی

کرج 4

محمد حسن ابراهیمی

کرج 1

پنجم ابتدایی

 

مهدی دل پسند

کرج 1

امیرحسین عربی

نظرآباد

حسن باجلان

کرج 3

 باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته مفاهیم وتفسیر         دانش آموزان دختر  سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

فاطمه بیگ محمد لو

کرج 3

فاطمه محمدی  

طالقان

زهرامحمدی

فائزه بخشنده

کرج 1

ساوجبلاغ  

دوم راهنمایی

 

سارانعمت یار

کرج 4

نیلوفر غلامی

کرج 2

مریم خواجه

کرج 1

سوم راهنمایی

 

فاطمه ملاحسنی

اشتهارد

سید فاطمه حسینی

کرج 3

فاطمه شعبانی

کرج 2

اول متوسطه

 

مرضیه فروغی

ساوجبلاغ

زهرا کشاورز ی

نظراباد

فاطمه جمالی

کرج 2

دوم متوسطه

 

ستاره امان خانی

نظرآباد

غزل لعلی

ساوجبلاغ

ملیحه پورمظاهری

کرج 3

سوم متوسطه

 

مرضیه سلیمانی

نظرآباد

مهسا کاظمی

کرج 4

الهه امیدی

اشتهارد

چهارم متوسطه

 

زیبا عبدالملکی

کرج 3

زهرا کیان بخت

ساوجبلاغ

مرضیه مقیمی

کرج1

 

............................................................................................................................. 

باسمه تعالی

نتایج مسابقات  رشته مفاهیم و تفسیر قرآن دانش آموزان پسر   سال تحصیلی 90/89

پایه تحصیلی

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

اول راهنمایی

 

محمد رسول امین رنجبر

ساوجبلاغ

مهدی اکبری نسب   

کرج 3

سیدمرتضی فاطمی

کرج1

دوم راهنمایی

 

داود عاشوری

کرج1

محسن نوری محمد

کرج 4

مهدی بیکد لو

نظرآباد

سوم راهنمایی

 

سیدحسین عبادی

کرج 4

آرمین آزین فر

ساوجبلاغ

رسول قربانی

نظراباد

اول متوسطه

 

محمد راسخی

کرج 1

محمد حسین سلیمانیان

کرج 3

حسین جلالی

ساوجبلاغ

دوم متوسطه

 

فرشادقلی زاده

کرج4

رضاشاه بیگ

اشتهارد

امیدآذرشب

کرج 2

سوم متوسطه

 

محمد قاسم پور

کرج 3

محمد حسین رضایی

کرج 4

امیرحسین دهقان نژاد

ساوجبلاغ

چهارم متوسطه

 

ایمان محمد صادقی

ساوجبلاغ

منصور دادوند

کرج 1

علی دمیرچی لو

کرج3

 باسمه تعالی

نتایج مسابقات قرآن ونهج البلاغه  فرهنگیان /خواهر در  سال تحصیلی 90/89

رشته

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

 

قرائت قرآن

 

پروانه اشتیاقی

کرج 1

مهرانگیز خسروپور  

ساوجبلاغ

انسیه ذوقیان

کرج 2

 

حفظ قرآن

 

زهرا دادی

ساوجبلاغ

فاطمه آران

طالقان

زهرا علی

کرج 1

 

تفسیر ومفاهیم قرآن

 

اعظم ناظمی

کرج 3

لیلامهرانی

کرج 4

مرصده خاکدان

کرج 4

 

نهج البلاغه

نساءپرخیده

 

ساوجبلاغ

سیده رقیه حسینی

کرج 4

طاهره محمودیان

کرج2

 

........................................................................................................................................... باسمه تعالی

نتایج مسابقات قرآن ونهج البلاغه فرهنگیان برادر در  سال تحصیلی 90/89

رشته

مقام اول

منطقه

مقام دوم

منطقه

مقام سوم

منطقه

ممتاز

منطقه

قرائت قرآن

 

داود تقیانی

کرج 4

اصغرترابی

کرج 3

سردار فتح اللهی

کرج 3

مهدی خطیب

کرج2

حفظ قرآن

 

ابراهیم محبی نیا

نظراباد

احمد کریمی

ساوجبلاغ

سیدصالح قریشی

کرج 4

 

 

تفسیر ومفاهیم قرآن

 

سیدفخراله مدنی

کرج 4

مصطفی زارعدار

ساوجبلاغ

رضامظفری

کرج2

 

 

نهج البلاغه

محمد سلمانی

 

کرج 3

مهردادحقیقت شعار

کرج 2

اسماعیل شیخ محمدی

مهدی قدسی

کرج 4

ساوجبلاغ

مشترک

 

 

 

...................................................................................................................................................

 

 

 

+ نوشته شده توسط محرابی در پنجشنبه پنجم خرداد 1390 و ساعت 9:2 |
 


پاسخ : در مورد بخش اول پرسش شما بايد گفت:
قرآن سخن خداوند با انسان و دواي درد بشريت است و اگرانساني بخواهد بداند که سخن خدا با او چيست ،به قرآن
مراجعه مي کند و آن را مي خواند.
در عين حال قرائت قرآن ، اهميت دادن به آيات الهي ، انس با قرآن و آشنائي با آن ،محفوظ ماندن قرآن از خطر
تحريف ، يافتن درسهاي زندگي در قرآن و بکارگيري آن است.
تلاوت واقعي قرآن آن است که انسان ، معبود رادر آن مشاهده نمايد. مرحله نازله مشاهده معبود آن است که در
صفحه ضمير و قلب عابد، چيزي جز علاقه به معبود نباشد. و انسان مي تواند به خوبي تشخيص دهد که آيا در قلبش
چيزي جز خدا هست يا نه؟
امام سجاد(ع) فرمود "لَو مات مَن بَين المَشرق و المَغرب لَما استَوحشت بَعد أَن يَکون القرآن مَعي" (1)
"اگر همه مردمي که بين مشرق و مغرب عالم وجود دارند از بين بروند و کسي روي زمين نباشد و من تنها باشم،
چنانچه قرآن با من باشد هرگز احساس وحشت نمي کنم."
يااگر همه کافر شوند ، احساس ترس نمي کند ، زيرا مرگ حقيقي همان مرگ روح است و انسان کافر حقيقتاً مرده
است. از نظر قرآن کساني زنده اند که دين خدا را قبول کنند "لِيُنذر مَن کان حَيّاً و يَحق القَول علي
الکافرين" (2)
تلاوت قرآن نيز عبادت است و حکمت عبادت آن است که انسان عابد،معبود را در ضمير خود مشاهده کند. طي اين راه
نيز محال نيست بلکه شرايط، آداب و احکامي دارد. براي اين که به مرحله مشاهده معبود راه يابيم بايد تا مي
توانيم بر چشم و گوش خود کنترل داشته باشيم، هر کس بايد مواظب باشد که جز وظيفه شرعي چيزي انجام ندهد محيط
کار و محيط منزل را با غفلت از خدا آلوده نسازد.
وقتي انسان قرآن تلاوت مي کند، آن گاه که صاحب کلمات آن را با چشم دل مشاهده کرد، به حکمت تلاوت قرآن
رسيده است.
در مورد بخش دوم سوال متذکر مي شويم:
عواملي که در حال حاضر موجب گشته که قرآن آن گونه که بايد مورد توجه نباشد به شرح زير است:
1- نشناختن جايگاه قرآن؛ بسياري از مردم قرآن را کتابي مقدس ميدانند و آن را براي مراسم و قسم‏خوردن به
کارميبرند ، ولي از نقش اصلي قرآن که نقش هدايتي و کاربردي در زندگي و زواياي مختلف آن است غافلند.
2- سياست‏ها و تبليغات استعماري؛ از جمله عوامل غفلت مردم از کتاب خدا ، مشغول شدن ذهن آنها به القائات
وبرنامه‏هايي است که دنياپرستان در سراسر جهان توليد کرده و به مغزها وارد ميکنند از قبيل فيلم‏ها،
نوشته‏ها و ديگرمشغوليت‏هاي ذهني.
3- بيان نشدن بسياري از حقايق و معارف قرآن از سوي برخي از مبلغان؛ از همين‏رو انگيزه کافي براي توجه مردم
به قرآن ايجاد نميشود.
4- تفاوت زبان و مشکل فهم آيات قرآن؛ نوع مردم خواهان آن هستند که متن خوانده شده را بفهمند و اگر متني
رابخواند که از آن چيزي درنمييابد کمتر به آن رغبت نشان ميدهد. در مورد قرآن مجيد براي کساني که آشنا به
ادبيات عرب نيستند اين مشکل وجود دارد.
5- گنجانده نشدن قرائت و فهم قرآن به صورت جدي و با روش‏هاي جذاب در برنامه‏هاي درسي.
6- تحريف حقيقت شفاعت اهل بيت در ميان مردم عامي شيعه ، با اين خيال که شفاعت اهل بيت ما را کفايت مي کند
، از برنامه عملي اسلام و قرآن در زندگي فاصله گرفته و غافل شدند.
حال بايد چه کار کرد که قرآن وارد متن زندگي ما شود و آمال و کردار ما مطابق با آموزه هاي قرآني باشد؟
با توجه به شواهد و دلائل عقلي و نقلي، انسان در زندگي خود يک مسافر است وقرآن راهنماي انسان در اين سفر
است. هر يک از آيات قرآن دربر دارنده پيامي است که در حکم علائم راهنما وهشداردهنده در اين راه است.
 

بديهي است کسي که راه نيفتاده و قصد حرکت ندارد، علائم راهنمايي براي او بيمعنا و نامفهوم است، نظير کسي
که هيچ گاه در عمر خود رانندگي نکرده و از علائم راهنمايي و رانندگي هيچ برداشت صحيحي ندارد.
انساني که با حقيقت اصلي خود انس ندارد و نيازهاي وجودي عالي خود را به خوبي نيافته است، انساني که اهل
خلوت و انديشه و تفکر نيست ، هيچ گاه مسافر بودن خويش و ضرورت راهنما و راهبر را درک نخواهد نمود.
ميزان بهره‏گيري انسان از قرآن متناسب با ظرفيت وجودي اوست و اين ظرفيت به اختيار خود انسان قابل توسعه
وگسترش است.
با توجه به نکات بالا براي بهره‏مندي هر چه بيشتر از برکات و انوار قرآن موارد زير ميتواند مؤثر باشد:
1- در گام نخست انس هر چه بيشتر با آيات قرآن لازم است و براي رسيدن به اين مقصود تلاوت روزانه حداقل 50
آيه از سوي ائمه اطهار(ع)سفارش شده است.
2- مطلب مهمي که در روايات مورد تأکيد واقع شده، تدبر و تفکر در معاني آيات است و قرائت بدون تدبر فاقد
آثار وبرکات در مرتبه عالي و مورد انتظار است.
3- در تلاوت قرآن، به بايدها و نبايدها و دستوراتي برميخوريم، يکي از راه‏هاي عملي استفاده از نور قرآن آن
است که انسان در هر روز با خود قرار گذارد که به اين بايدها و نبايدها و دستوراتي که در حين قرائت با آن
برخورد کرده عملي نموده و پايبند باشد تا تدريجا به زيور زيباي آيات الهي آراسته شود.
4- ائمه اطهار(ع) و علماي بزرگوار همواره توصيه نموده‏اند که حرکت را بايد با عمل به آنچه ميدانيم شروع
کنيم وهمين عمل به دانسته‏ها ، باعث پيدايش آگاهي و معرفت تازه و رشد و ترقي آدمي خواهد شد.
--------------------------------------------------------------------------------------------
پي‌نوشت‌ها:
1 . اصول کافي،ج2،ص602.
2 . سوره يس،آيه70.
+ نوشته شده توسط محرابی در پنجشنبه دوازدهم اسفند 1389 و ساعت 13:46 |
 
 پاسخ : قرآن مجيد در زمينه‏هاي مختلفي، از اعجاز يا مانندناپذيري برخوردار است و نميتوان بزرگ‏ترين اعجاز
آن را فقط در مقوله هنري خلاصه کرد، زيرا اعجاز به معناي هر امر خارق‏العاده‏اي است که غير پيامبران و غير
معصومان مانند آن را نميتوانند بياورند؛ آن هم کتابي مانند قرآن، که هزاران معجزه در آن نهفته است، که به
بعضي اشاره ميکنيم:
1 - معجزه و اعجاز در بُعد فصاحت و بلاغت.
2 - اعجاز از جهت هماهنگي و عدم اختلاف و نظم و روش ويژه موجود در قرآن.
3 - اعجاز از حيث قانونگذاري و تشريع، که از مصاديق آن ميتوان تبديل بت‏پرستي به يکتاپرستي را نام برد.
4 - اعجاز از جهت وجود معارف و اطلاعات حيرت‏انگيز در باب جامعه، تاريخ و حکمت و غيره‏
5 - اعجاز قرآن از حيث خبرهاي غيبي: (خبرهاي پيروزي مسلمانان و پيروزي دين اسلام و وعده حفاظت از تحريف).
6 - اعجاز از جهت علوم جديد که يا به اشاره و يا تصريحاً در قرآن بيان شده است، همانند کرويت زمين، حرکت
زمين، نظريه خورشيد مرکزي، گرده افشاني گياهان، بيان اسرار آفرينش و...
7 - اعجاز هنري قرآن، که يکي ديگر از رازهاي جاذبه قرآن ميباشد که جنبه خيال انگيزي و صحنه‏پردازي و به
تصوير کشيدن معاني گوناگون را در بردارد. اين هنر چه در بيان صحنه‏هاي طبيعت، تبيين ارزش‏ها و ضد ارزش‏ها،
پاکيها و ناپاکيها، قصه‏ها و داستان سراييها و چه در طرح مثل‏ها و به تصوير کشيدن مراحلي از معاد و قيامت
و حساب و کتاب، چنان مؤثر و کارآمد است که بعضي از آن به سحر و افسون قرآن ياد ميکنند.
8 - اعجاز عددي قرآن، که اين بُعد اختصاص به نظم اعجازگونه رياضي قرآن دارد.
9 - اعجاز از حيث بيان شخصيت پيامبر گرامي اسلام(ص).
حال با توجه به اين اعجازها، نيز با مراجعه به کتب علوم قرآني که خواهيد داشت، تأييد خواهيد کرد که به هر
بُعد از اعجاز آن بپردازيم، بزرگ‏ترين و بهترين و کامل‏ترين خواهد بود و اين بستگي به انسان دارد که با چه
جنبه‏اي از آن همه اعجاز ارتباط برقرار کند، يعني چه چيزي قابل فهم تر و جالب تر و عميق تر از ابعاد ديگر
است. شايد براي يک هنرمند، جنبه زيبايي و هنري قرآن از همه جنبه‏ها عالي تر و با عظمت تر باشد و اين بدان
جهت است که او هنر و زيبايي را بهتر درک ميکند، نه آن که براي همه انسان‏ها جنبه هنر و زيبايي اسلوب و
معاني آن، برتر و عاليتر باشد.

+ نوشته شده توسط محرابی در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 13:56 |
 

:

پاسخ : ‏براي حفظ کردن آيات قرآن، روش و راهکارهاي مختلفي وجود دارند که اين شيوه ها، با توجه به وضع،
استعداد و سليقة افراد تفاوت دارد؛ از اين رو نمي توان يکي از روش ها را به عنوان شيوة ايده آل مطرح کرد.
به نظر مي رسد يکي از بهترين روش هاي حفظ آيات قرآن، روشي باشد که ارائه مي شود: براي حفظ يک سوره،
مخصوصاً طولاني لازم است ابتدا آن سوره به چند دسته از آيات تقسيم شده و هر دسته جداگانه حفظ و به دسته
آيات قبلي متصل شود. لازم است آيات مربوط به يک دسته، در يک جلسه حفظ شود. مهم اين است که در ذهن حافظ، آن
ها در يک دسته ومجموعه قرار گيرد، زيرا با اين کارحجم سوره کم تر به نظر مي رسد و حافظ تسلط و احاطة کامل
تري بر آن سوره خواهد داشت. سعي شود آن دسته آياتي که براي حفظ کردن انتخاب شده به هم مرتبط باشند؛ به
عنوان مثال براي حفظ کردن سورة "نبأ" مي توان آن را به سه گروه از آيات تقسيم کرد. بدين ترتيب که آيات
اوّل تا شانزدهم که غالباً بيان پديده هاي طبيعي است، در دستة اوّل، آيات هفدهم تا سي ام که در وصف قيامت
و وضع اهل عذاب است، در دستة دوم و بالاخره تا آخر سوره در دستة سوم قرار گيرند.
حال فرض کنيم برادر يا خواهري طبق يک برنامة تنظيمي ودقيق مقرّر کرده در هر روز نيم صفحه از قرآن را حفظ
کند، وي ابتدا بايد آيات تعيين شده را چندين بار با دقت تمام و آرام تلاوت کند ـ خصوصاً افرادي که قادر به
قرائت قرآن با رعايت تجويد و لحن زيبا هستند، مي توانند آيات را به صورت تحقق و با دقت روي کلمات و نير
حرکات، تلاوت نمايندـ زيرا اين کار علاوه بر اين که بعداً مانع از اشتباه حفظ کردن کلمات و حرکات مي گردد،
باعث آشنايي اجمالي با آيات نيز مي شود که عامل مهمي در تسهيل حفظ آن ها است.
البته دفعات تکرار با توجه به قدرت حافظة هر شخص و نيز سخت يا آسان بودن آيات فرق مي کند، برخي شايد با سه
بار خواندن يک آية نه چندان طولاني آن را به خاطر بسپارند، ولي برخي ديگر احتياج به تمرين بيشتري دارند.
طبيعتاً با چندين بار خواندن آيه ـ که البته به قصد حفظ کردن و همراه با توجه و تأمل کافي است ـ مقدار
زيادي از کملات آن در ذهن جاي مي گيرد، ليکن هنوز آية مزبور کاملاً جاي خود را در ذهن نيافته است،
بنابراين بايد آيه را بدون استفاده از قرآن و با کمک گرفتن از حافظه بخواند. احتمالاً در اين هنگام حافظ
به اشکالاتي برخورد خواهد کرد و تعدادي از کلمات و حروف را به ياد نخواهد آورد، زيرا هنوز احاطة کامل بر
تمامي کلمات پيدا نکرده است. از اين رو بايد در هر قسمت که متوقف شد و نتوانست کلمة مورد نظر را در ذهن
خود بيابيد، به قرآن رجوع و آن کلمه را جست و جو کرده، به ذهن بسپارد و به همين ترتيب در مورد بقية آيات
عمل کند تا بتواند آن ها را به طور کامل و به راحتي از حفظ بخواند. پس از آن هر آيه را حداقل پنج بار از
حفظ تلاوت کند تا مطمئن شود که آن را خوب به خاطر سپرده است.
آن چه در اين قسمت اهميت دارد اين است که حافظ قادر باشد آية محفوظ را روان و راحت قرائت کند، نه با
دشواري و اشکالات مجدد.  
توصية بسيار مهم ما براي حفظ اين است که تا آيه اي را به صورت کاملاً متقن و مستحکم حفظ نکرده، هيچ گاه
سراغ آية بعدي نرود. عدم رعايت اين نکته حتماً مشکلاتي را ايجاد خواهد کرد. حال بعد از حفظ آية اوّلي و
اطمينان از صحت و استواري حفظ مي تواند سراغ آية بعد برودو آنر ا به طريقي که ذکر شد، حفظ کند. پس از به
خاطر سپردن کامل آيه، اکنون بر مي گردد به آية قبل و آن را از حفظ مي خواند تا ببيند آيا مي توان آن را هم
چنان خوب و روان بخواند يا اين که در اين فاصله اشکالاتي ايجاد شده است؟ در صورت برخورد با اشکال، آن مورد
را برطرف کرده، سپس آيه اوّل و دوّم را با هم از حفظ تلاوت مي کند. بعد از اين مرحله، حفظ آيه سوم را شروع
کرده و پس از اتمام آن همان گونه که در بالا ذکر شده، آيه دوم و سوم را با يک ديگر خوانده، به خاطر مي
سپارد. همين طريق را در باقي ماندة آيات به کار مي برد تا اين که تعداد آيات تعيين شده به طور کامل حفظ
شود.
حال لازم است حافظ چندين بار همة آيات حفظ شده را از حفظ بخواند و اگر به اشکالاتي برخورد، با مراجعة به
قرآن آن موارد را اصلاح کرده، به ذهن بسپارد. تأکيد مي شود حافظ علاوه بر حفظ کردن هر آيه به تنهايي بايد
 
 

ترتيب آيات را نيز با کمال دقت به خاطر بسپرد، زيرا در غير اين صورت ممکن است تک تک آيات را حافظ باشد،
ولي نتواند آن ها را به ترتيب و پشت سر هم بخواند. توضيح اين که در حفظ کردن آيات متوسط و يا طولاني بايد
هر چند کلمه از آيه را مثلاً هر سه يا چهار کلمه را جدا از قسمت هاي ديگر حفظ کرد و سپس هر قسمت را به
قسمت هاي قبل از آن وصل کرد تا آيه تمام شود. براي روشن شدن اين مطلب، يک آية متوسط (از نظر طول آيه) را
به عنوان مثال مطرح کرده، روش فوق را دربارة آن به کار مي بنديم. آيه 23 از سوره مبارکه جاثيه: "افرايت من
اتخذ الهه هويه..." ابتدا قسمت اوّل را تکرار، همراه با دقت و تمرکز کافي حفظ مي کنيم: "افرأيت من اتخذ
الهه هويه..." (تکرار) تا به خوبي حفظ شود. حال به قسمت بعدي مي رسيم: "و اضلّه الله علي علم..."(تکرار)
تا اين که حفظ شود.
+ نوشته شده توسط محرابی در شنبه شانزدهم بهمن 1389 و ساعت 12:26 |
باسمه تعالی

حلول ماه ربیع الاول برتمامی ولایتمداران خاصه همکاران ومربیان پرورشی وکارشناسان اقامه نماز وقرآن مبارکباد.                       

شب اول (ماه ربيع الاول )
سال سيزدهم بعثت مبدا هجرت حضرت رسول صلى الله عليه و آله بود از مكه معظمه به مـديـنـه مـنـوره و در آن شـب در غـار ثـور مـخفى شد و حضرت امير عليه السلام جان خود را فـداى جـان شـريـف او نـمـود و در جـاى آن حـضـرت خـوابـيـد و از شـمـشـيـرهـاى قـبـايـل مـشـركـيـن پـروا نـكـرد و فـضـل خـود و مـواسـات و بـرادرى خـود بـا رسول صلى الله عليه و آله بر تمام عالم ظاهر گردانيد
و آيه كريمه :و من الناس من يـشـرى نـفـسـه ابـتـغـاء مـرضـات الله در شـاءنـش نازل گرديد.
روز اول :
  تصوير اصلي را ببينيد
عـلمـاء گـفـتـه انـد مـسـتـحـب اسـت كـه بـراى تـشـكـر نـعـمـت سـلامـتـى رسول خدا و اميرالمؤ منين عليه السلام روزه بدارند و زيارت آن دو بزرگوار در اين روز مـنـاسـب اسـت
و سـيـد بـن طـاووس در اقـبـال بـراى ايـن روز دعـايـى نقل فرموده است و در اين روز، به قول شيخ طوسى و كفعمى حضرت عسكرى عليه السلام وفـات كـرده اسـت و مشهور روز هشتم است و شايد در چنين روزى شروع بيمارى آن حضرت بوده است .
روز نهم :
ايـن روز، روز عـيـد بزرگ و روز عيد بقر است و از براى آن شرح مفصلى است كه در جاى خـودش ذكر شده است .
 و روايتى نقل شده كه : هر كه در اين روز چيزى انفاق كند گناهانش آمـرزيـده شـود
 و گـفـتـه انـد كـه : مـسـتـحـب اسـت در ايـن روز اطـعام برادران مؤ من و خشنود گردانيدن آنها و توسعه دادن در نفقه و پوشيدن لباسهاى نو و شكر و عبادت حق تعالى ،
و ايـن روز، روز، بـرطرف شدن غمها است و روز بسيار شريفى است
 و چون روز هشتم ماه وفـات امـام حـسـن عـسـكـرى عـليـه السـلام بـوده ايـن روز، روز اول امامت حضرت صاحب الزمان ارواح العالمين فداه بوده و سبب مزيد شرافتش مى باشد.
روز دوازدهم (ماه ربيع الاول )
در ايـن روز بـه قـول شـيـخ كـلينى و مسعودى و مشهور بين عامه ولادت با سعادت حضرت رسـول صـلى الله عـليـه و آله اسـت
 و مـسـتـحـب اسـت در آن خـوانـدن دو ركـعت نماز در ركعت اول بـعـد از حمد سه مرتبه سوره جحد (قل يا ايها الكافرون ) و در ركعت دوم سه مرتبه توحيد و همچنين در اين روز آن حضرت به مدينه وارد شده اند.
روز شانزدهم :
در كتاب كامل شيخ بهائى است كه اهل بيت امام حسين عليه السلام در اين روز وارد شام شده اند.
شب هفدهم :                             
شب ولادت حضرت خاتم الانبياء صلى الله عليه و آله و شب بسيار مباركى است و سيد بن طاووس نقل كرده كه معراج آن حضرت در مثل چنين شبى بوده است .
روز هفدهم (ربيع الاول )
ايـن روز بـنـابـر مشهور بين علماى اماميه روز ولادت با سعادت حضرت خاتم الانبياء محمد بـن عـبـد الله صلى الله عليه و آله است و معروف آن است كه ولادت با سعادت آن حضرت در خـانـه خـودش و در وقـت طـلوع فـجـر روز جـمـعـه عـام الفيل ، در ايام سلطنت انوشيروان در مكه معظمه واقع شده است .
 و روايت شده كه در صبح ولادت آن جناب هر بتى كه بر روى زمين بود به رو افتاده بود و ايوان كسرى بلرزيد و چـهـارده كنگره از آن سقوط كرد. و آب درياچه ساوه خشكيد و در وادى سماوه آب جارى شد و آتـشـكـده فـارس خـامـوش شـد در صـورتـى كـه هـزار سـال بود كه خاموش نشده بود و در آن شب نورى از طرف حجاز ظاهر شد و منتشر گرديد تـا بـه مـشـرق عـالم رسـيـد و در آن صـبـح تخت هر پادشاهى از پادشاهان دنيا سرنگون (واژگـون ) شـده بـود
و در آن روز هـيـچ سلطانى نتوانست سخن بگويد و تمام آن ها گنگ شـده بـودنـد و علم كاهنان و سحر ساحران باطل شد و ميان هر كاهن و همزاد او كه براى او خبر مى آورد، جدايى افتاد
و ابليس در آن وقت صيحه زد و ناله نمود و شيطانك هاى خود را جـمـع كـرد آنـهـا گـفتند: اى آقاى ما چه شما را فزع و ناراحتى آورده است ؟ گفت : واى بر شـمـا، بـه يـقـين حادثه عجيبى در زمين پديد آمده است كه از زمان رفع (بالا رفتن ) عيسى تـاكـنون پديد نيامده بود، برويد و بگرديد و ببينيد چه حادثه اى رخ داده است و براى مـن خـبـر آن را بـيـاوريـد، آنـهـا رفتند و برگشتند و گفتند: خبرى نيافتيم .
ابليس گفت : اسـتـعـلام ايـن امـر كـار خـود من است ، پس فرو رفت در دنيا و جولانى كرد تا به حرم مكه رسـيـد، ديـد كـه اطـراف حـرم را مـلائكـه احـاطـه كـرده انـد، خـواسـت داخـل حـرم شـود كـه بـر او صـيـحـه زدنـد، بـرگـشـت و از طـرف كـوه حـرا داخـل شـد جـبـرئيـل او را صـيـحـه زد كـه بـرگـرد - لعـنـت خـدا بـر تـو بـاد –
گـفـت : اى جـبـرئيـل ، از تـو سـوالى دارم بـگو كه امشب چه اتفاقى افتاده است ؟
فرمود: ولادت محمد صلى الله عليه و آله واقع شده ، گفت ، از براى من در او نصيبى هست ؟
فرمود: نه ،
گفت : در امت او بهره اى دارم ؟ فرمود: بلى
گفت ، راضى شدم .
و همچنين روايت شده كه چون آن حـضـرت متولد شد بتهايى كه در كعبه گذاشته بودند همه به رو پايين افتادند
و چون شـب شـد نـدايـى از آسـمـان بـلنـد گـرديـد كـه :جـاء الحـق و زهـق البـاطـل ان البـاطـل كـان زهـوقا
و آن شب سراسر دنيا روشن شد و هر سنگ و كلوخى و درختى كه بود، خنديد و هر چه كه در آسمان و زمين بود خدا را تسبيح كرد و شيطان فرار كـرد و مـى گفت : بهترين امتها و بهترين خلايق و گرامى ترين بندگان و سرور عالميان مـحـمـد صـلى الله عـليـه و آله اسـت .
و هـمـچـنـيـن در ايـن روز شـريـف در سـال 83 (هـشـتـاد و سه ) ولادت امام جعفر صادق عليه السلام واقع شده است و باعث مزيد فضل و شرافت اين روز گرديده است . والده ماجده آن حضرت جناب ام فروه دختر قاسم بن مـحـمـد بـن ابـى بكر است و آن بانو از پرهيزگاران و نيكوكاران بوده و قاسم از فقهاء سـبـعـه (هـفـت گـانـه ) مدينه و از معتمدان و از افراد نزديك به حضرت امام زين العابدين عـليـه السـلام و سبط يزد گرد پادشاه عجم است و با جناب على بن الحسين عليه السلام پـسـر خـاله اسـت . و بـالجـمـله ،
ايـن روز (هـفـدهـم ربـيـع الاول ) روز بـسـيـار شـريـفـى اسـت و از بـراى آن چـنـد عمل است .
1 - غسل
2 - روزه و بـراى آن فـضـيلت بسيار است و روايت شده كه هر كه اين روز را روزه بگيرد خـدا ثـواب روزه يك سال را براى او بنويسد و اين روز يكى از آن چهار روزى است كه در تمام سال به فضيلت روزه ممتاز است . 
3 - زيارت حضرت رسول صلى الله عليه و آله از نزديك يا دور
4 - زيـارت امـيرالمؤ منين عليه السلام به همان زيارتى كه حضرت صادق عليه السلام انجام داده ، و تعليم محمد بن مسلم فرموده است .
5 - در وقـتـى كـه روز بـالا بـيايد دو ركعت نماز كند در هر ركعت بعد از حمد ده مرتبه انا انـزلنـاه و ده مـرتـبـه تـوحـيـد بـخواند و بعد از سلام در مصلاى خود بنشيند و اين دعا را بخواند: اللهم انت حى لا تموت ...
6 - آن كه مسلمانان ، اين روز را تعظيم نمايند و تصدق و خيرات نموده و مؤ منين را مسرور كـنـنـد
و بـه زيـارت مـشـاهـد مـشـرفـه رونـد و سـيـد بـن طـاووس در اقـبـال شـرحـى از لزوم تـعـظـيـم ايـن روز ذكـر نموده و فرموده كه من گروهى از نصارى (مـسـيـحـيـان ) و جـمـعـى از مـسلمين را يافتم كه تعظيم فراوانى از روز ولادت عيسى (عليه السـلام ) مـى نـمـايـنـد و تـعـجـب كـردم كـه چـگـونـه مـسلمانان قانع شدند كه روز ولادت پيامبرشان كه اعظم از همه پيامبران است به اين مرتبه از تعظيم و گراميداشت باشد كه كمتر از تعظيم مسيحيان است ......
منبع :مرواريدهاى درخشان (لئالى منثوره)
تاليف : حاج شيخ عباس قمى

+ نوشته شده توسط محرابی در شنبه شانزدهم بهمن 1389 و ساعت 8:39 |

1]

اسرار نماز در كلام امام خمینی(ره) بخش اول

مقدمه:

قال علی ـ علیه السّلام ـ : «الله الله فی الصلوه فَانّها عمود دینكم.»

سخن گفتن درباره‌ نماز كه دریچه‌ عروج به عالم قدس و معنویت است در توان هر كسی نیست. شایسته‌تر آن است كه بیان حقیقت این نشانه‌ بزرگ الهی و ستون دین مبین اسلام را به زبان و بیان, واصلان این طریق، واگذاریم.

در این نوشتار برآنیم كه دیدگاه و روش حضرت امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ، این نمازگزار حقیقی را درباره‌ نماز از گفتار و كردار او بیان كنیم. با نگاهی به آثار مكتوب امام ـ رحمه الله علیه ـ و مشاهده‌ عینی شاهدان احوال ایشان، می‌توان گفت كه در دیدگاه ایشان، نماز در میان عبادات به مثابه «اسم اعظم و بلكه خود اسم اعظم»[1] در میان دیگر اسماء الهی. افزون بر آن، دیدگاه حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ نسبت به نماز در حقیقت حكایت مسافر و طریق سفر است. در این میان، مهم‌ترین مسأله بیان نماز و تفسیر آن بر اساس سفر معراج پیامبر اسلام ـ صلّی الله علیه و آله ـ (تطبیق دادن جریان سفر نماز با سفر معراج) است. بنابراین، دیدگاه امام ـ رحمه الله علیه ـ به نماز، دیدگاهی عرفانی است؛ به گونه‌ای كه مراحل اسفار اربعه‌ی عرفانی و احوال سالك و مسافر طریق وصل حق را در طول حیات و سلوك وی در یك ركعت نماز واقعی بیان می‌كند. خلاصه آنكه نماز مؤمن خود معراج و سفری واقعی است كه حالت‌ها و مراتب و مقامات خاص خود را دارد. سالكان این طریق نیز به تناسب حال و مقام خویش، از حقیقت این سفر آگاه می‌شوند. از نظر امام ـ رحمه الله علیه ـ توحید به معنای واقعی آن ـ كه مقصد اصلی دعوت پیامبران است ـ در نماز محقّق می‌شود.

در این گفتار، دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ در چند عنوان آمده است.

توصیف و تعریف نماز از دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ :

ابتدا برای آگاهی از دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ نمونه‌هایی از توصیف‌های آن نمازگزار حقیقی را درباره‌ی نماز بیان می‌كنیم، شاید بتوان گفت كامل‌ترین سخن ایشان درباره‌ی نماز این جمله است كه می‌فرمایند: سرمایه‌های سعادت عالم آخرت و وسیله‌ی زندگانی روزگارهای غیر متناهی نماز است.[2] تعبیر دیگر ایشان، عبارت «نسخه‌ی جامعه» است، نسخه‌ای كه پروردگار برای رهایی جان قدسی انسان از قفس طبیعت، تجویز كرده است. ایشان می‌فرمایند: معلوم می‌شود كه حقیقت این عبادت الهی و نسخه‌ی جامعه كه برای خلاصی این طایرهای قدسی از قفس تنگنای طبیعت به كشف تام محمّدی ترتیب داده شده و به قلب مقدسشان نازل گردیده ...[3] در سخنی دیگر بیان می‌كنند كه این نسخه‌ی كامل «تركیب قدسی» الهی است و همانند دیگر افعال و احكام الهی بر پایه‌ی حكمت و قوانین حضرت حق بنا نهاده شده است. ایشان می‌فرمایند: نماز كه یكی از تركیبات قدسیه است كه بیدّی الجلال و الجمال فراهم آمده است و تسویه شده است ...[4] پس از آنكه حضرت آدم و حوا ـ علیهما السلام ـ از جوار پروردگار به عالم خاك هبوط كردند، یزدان مهربان دریچه‌ی ذكر خویش را به روی آدم و حوا گشود و مركبی فراهم كرد تا آنان این فاصله را با مراتب و منازلش از مبدأ طبیعت تا مقصد قرب الهی بپیمایند. خداوند همان گونه كه پیامبر خود را به معراج قربش برد و حقایق ملك و ملكوت را به او شناساند، حضرت آدم ـ علیه السّلام ـ و همه‌ی فرزندان او را كه دور افتادگان از عالم قدس‌اند به واسطه‌ی نماز به محضر انس خویش بار داد. امام ـ رحمه الله علیه ـ در این باره می‌فرمایند: نماز، مركب سلوك و براق سیر الی الله است.[5] و نیز می‌فرمایند: براق سیر و رفرف عروج اهل معرفت، نماز است.[6] حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در تعبیری براق (اسبی است كه پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ را به معراج رساند) و رفرف را درباره‌ی نماز بسیار به كار برده‌اند. نكته‌ی مهم آن است كه قدرت و توان این مركب و میزان بهره‌مندی از آن، به ظرفیت و توان معنوی سالك و راكب آن بستگی دارد. حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در ادامه می‌فرمایند: و هر كسی از اهل سیر و سلوك الی الله را نمازی مختصّ به خود او و حظ و نصیبی است از آن، حسب مقام خود ...[7] هنگامی كه دریافتیم نماز «نسخه‌ی جامعه‌ی» الهی برای انسان است، جایگاه نماز در بین عبادت‌های دیگر آشكار می‌شود. آیات و اخبار، مشهورترین مرتبه نماز را «عمودیت» آن برمی‌شمارند. حدیث امام علی ـ علیه السّلام ـ در ابتدای مقاله، گویای این مرتبه و لوازم ویژه است. امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ با اشاره به این نكته می‌فرمایند: ... نماز كه در بین عبادات و مناسك الهیه، سمت جامعیت و عمودیت دارد ...[8]

یا این كه:

و در جمع عبادات، خصوصاً نماز كه سمت جامعیت دارد و منزله‌ی آن در عبادات، منزله ی انسان كامل است و منزله‌ی اسم اعظم، بلكه خود اسم اعظم است ...[9] راز این جامعیت همان است كه در حدیث پیامبر ـ صلّی الله علیه و آله ـ بیان شده است: «لانَّ الصلاه تسبیحٌ و تهلیلٌ و تحمیدٌ و تكبیرٌ و تمجیدٌ و تقدیسٌ و قولٌ و دعوه»[10] زیرا نماز هم تسبیح است و هم تهلیل و هم ستایش و هم تكبیر و هم تقدیس و هم گفتار است و هم خواستن. یكی دیگر از تعابیر امام ـ رحمه الله علیه ـ درباره‌ی نماز «معجون الهی» و «حبل متین» است. ایشان می‌فرمایند: اگر روزگار به عارفی ربانی مهلت دهد، می‌تواند تمام منازل سائرین و معارج عارفین را از منزلگاه یقظه تا اقصای منزل توحید از این معجون الهی و حبل متین بین خلق و خالق خارج كند.[11]

حقیقت و واقعیت نماز از دیدگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ :

مطلب اساسی در شناخت هر پدیده‌ای، شناخت حقیقت آن است. درباره‌ی نماز نیز شناخت حقیقت آن از اساسی‌ترین اموری است كه هر مسلمان باید بدان آگاه باشد. امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ حقیقت نماز را «سفر»ی می‌داند كه مبدأ آن بیت نفس و الی الله و فی الله و من الله است: از آن چه مذكور شد از سرّ صلوه كه حقیقت آن عبارت است از سفر الی الله و فی الله و من الله است...[12] همچنین ایشان در این باره می‌فرمایند: ... و آن عبارت است از حصول معراج حقیقی و قرب معنوی و وصول به مقام فنای ذاتی كه در اوضاع به سجده‌ی ثانیه كه فنای از فنا است و در اذكار به «ایاك نعبد» كه مخاطبه‌ی حضوری است، حاصل می‌شود.[13] نكته‌ی دیگر درباره‌ی حقیقت نماز، این است كه نماز را غیر از این ظاهر «باطنی» است؛ یعنی حقیقت نماز، همان باطن آن است: نماز بلكه جمیع عبادات را غیر از این صورت و قشر و مجاز، باطن و لُب و حقیقتی است و این از طریق عقل معلوم است و از طریق نقل، شواهد كثیره دارد.[14] در حدیثی آمده است كه فردی شقی به نام «رزام مولی خالد بن عبدالله» درباره‌ی حدود نماز از امام صادق ـ علیه السّلام ـ پرسش می‌كند. ایشان در پاسخ می‌فرمایند: «نماز چهار هزار حدّ دارد كه تو نمی‌توانی یكی از آنها را ادا كنی». حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ با بیان این حدیث، آن را دلیلی بر وجود باطن و حدود باطنی نماز می‌داند. و استنباط می‌كند كه: اگر این چهار هزار حدّ كه جناب صادق ـ علیه السّلام ـ فرمودند از حدود ظاهر و آداب صوریه بود، نمی‌فرمودند: تو یكی از آنها را (هم) ادا نمی‌كنی و وفا نمی‌نمایی؛ زیرا كه معلوم است كه همه كس می‌تواند به آداب صوریه نماز قیام كند.[15] ایشان، تغییر حالت ائمه ـ علیهم السّلام ـ در نماز بر اثر خوف و خشیت خداوندی، دلیلی بر اثبات بعد باطنی نماز می‌دانند. باطن نماز نیز همانند ظاهر آن، آداب و شرایطی دارد كه اقامه‌ی آنها حقیقت نماز را محقّق می‌كند. حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ می‌فرمایند: از برای نماز غیر این صورت، حقیقتی است و غیر از این ظاهر، باطنی است و همان طور كه صورت آن را آداب و شرایط صوریه‌ای است، باطن آن را نیز آداب و شرایطی است كه شخص سالك باید آنها را مراعات كند.[16] مسأله‌ی دیگر دربار‌ه‌ی حقیقت نماز این است كه «اصل نماز، یك ركعت است» ‌و این سفر معنوی در طی این ركعت محقّق می‌گردد. امام ـ رحمه الله علیه ـ می‌فرمایند: باید دانست كه اصل صلاه، یك ركعت و بقیه‌ی ركعات آن از فرایض و نوافل برای اتمام همان یك ركعت است.[17] سپس به بیان حدیثی از امام رضا ـ علیه السّلام ـ در این باره می‌پردازند.

واپسین نكته درباره‌ی حقیقت نماز این است كه بر اساس نظر امام ـ رحمه الله علیه ـ نماز اقامه‌ی توحید‌های سه‌گانه (توحید ذات، افعال و صفات) است. ایشان می‌فرمایند: بدان كه اهل معرفت، قیام را اشاره به توحید افعال دانند، چنان چه ركوع را به توحید صفات و سجود را به توحید ذات اشاره دانند.[18] از این بیان می‌توان نتیجه گرفت كه اقامه‌ی نماز واقعی، اقامه‌ی توحید واقعی است و اقامه‌ی توحید مستلزم نفی هر چه غیر اوست، حتّی خواسته‌های نفسانی. از این رو، حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ پس از این كه مهم‌ترین احوال نماز را در قیام و ركوع و سجود می‌بینند و آن ها را مقوّم اقامه‌ی توحید می‌شمارند، در ادامه می‌فرمایند: پس گوییم كه چون صلاه معراج كمال مؤمن و مقرّب اهل تقوی است. متقوّم به دو امر است كه یكی، مقدمه‌ی دیگری است. اول، تركیب خودبینی و خودخواهی كه آن حقیقت و باطن تقوی است.

و دوم، خودخواهی و حق‌طلبی كه آن، حقیقت معراج و قرب است.[1]

 

--------------------------------------------------------------------------------[1] . آداب الصلوه، امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، ص 9. [2] . آداب الصلوه، ص 45.

[3] . اسرار نماز یا معراج السالكین و صلوه العارفین، امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ ، ص 10.

[4] . اسرار نماز، ص 17. [5] . همان، ص 7. [6] . همان، ص 6. [7] . اسرار نماز، ص 6.

[8] . آداب الصلوه، ص 9.[9] . آداب الصلوه، ص 9. [10] . بحار الانوار، ج 82، روایت، 56، باب 1، ص 231. [11] . اسرار نماز، 57. [12] . اسرار نماز، ص 118. [13] . همان، ص 15. [14] . همان، ص 9. [15] . اسرار نماز، ص 11. [16] . آداب الصلوه، صص 55 ـ 56. [17] . اسرار نماز، ص 16. [18] . آداب الصلوه، ص 146.

+ نوشته شده توسط محرابی در پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 و ساعت 10:19 |
                                                 باسمه تعالی

 

به میمنت روز ۱۲بهمن سالروز بازگشت امام به وطن ودرراستای برنامه ملی ستاداقامه نماز وزارت آموزش وپرورش کاروان زیارتی فرهنگی فعالان اقامه نماز استان البرز برای زیارت امام هشتم علی بن موسی الرضا عازم مشهد مقدس شدنداین کاروان متشکل از ۲۴نفر ازهمکاران برادر میباشد که تا تاریخ چمعه ۱۵بهمن درمشهدضمن شرکت دردوره های آموزشی فرهنگی حرم شناسی واستفاده از برنامه های ستاداقامه نماز باتشکیل کارگروه نسبت اتخاذ روشهای جذب حداکثری دانش آموزان وارتقاءکیفی سطح آگاهیهای دانش آموزان وهمکاران تبادل نظر خواهند کرد .

بحول وقوه الهی کاروان دوم باترکیب  خواهران در سوم اسفند بااهداف یادشده به مشهد مقدس اعزام خواهند شد .

+ نوشته شده توسط محرابی در پنجشنبه چهاردهم بهمن 1389 و ساعت 9:10 |
22/2/1388

مصوبه « منشور توسعه فرهنگ قرآني »
 مصوب ششصد و چهل و سومين جلسه مورخ 22/02/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
 
تاريخ ابلاغ: 07/06/1388      شماره ابلاغ: 4251/88/دش
شرح:
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 643 مورخ 22/2/88، براساس مصوبه شوراي تخصصي مهندسي فرهنگي، مصوبه منشور توسعه فرهنگ قرآني را به شرح ذيل تصويب نمود :

مقدمه
دستيابي به جامعه اي متمسک به قرآن و عترت و برخوردار از ايمان و عمل صالح، تحقق انديشه‌هاي معمار بزرگ انقلاب اسلامي رضوان الله تعالي عليه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري مدظله العالي در گسترش فرهنگ حيات بخش قرآن کريم، و ارتقاي ايران به کشوري توسعه يافته با هويتي اسلامي- انقلابي، در گرو عزم ملي و اراده هماهنگ مديران ارشد نظام براي توسعه فرهنگ قرآني است . فرهنگي که بايد متأثر از قرآن و حاكم بر بينش ها، نگرش ها و رفتارهاي فردي و اجتماعي بوده و در کليه سطوح سياست گذاري و برنامه ريزي نظام جمهوري اسلامي جاري باشد. بدين منظور، منشور توسعه فرهنگ قرآني، که مبين منويات نظام مقدس جمهوري اسلامي در مواجهه با تعاليم قرآن، در مقام علم، اعتقاد و عمل در سطح ملي و بين المللي است، به شرح مواد آتي به تصويب مي رسد .

ماده 1 – اهداف
1- ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي دولتي، مؤسسات و گروه‌هاي فعال غيردولتي در جهت هم‌افزايي و ارتقاء فعاليت هاي قرآني در سطح ملي و بين المللي .
2- تقويت ايمان و اعتقاد به قرآن کريم و تمسک به تعاليم آن
3- تعميق معرفت و تعميم فهم و درک قرآن کريم
4- ارتقاء التزام عملي به قرآن کريم در ابعاد فردي و اجتماعي
5- تحقق فرهنگ قرآني در نظام مديريت، تصميم گيري و برنامه ريزي کشور
6- توسعه مهارت هاي روان خواني، صحيح خواني و درک معناي آيات قرآن کريم در ميان اقشار مختلف جامعه به ويژه کودکان و نوجوانان
7- تقويت و گسترش انس با قرآن کريم در اقشار مختلف جامعه
8- ترويج آيات و مفاهيم قرآن کريم در حوزه فرهنگ عمومي ( نماد سازي و تبليغات رسانه‌اي و محيطي، محاورات و ... )
ماده 2- سياست ها و راهبردهاي توسعه فرهنگ قرآني
1- توجه جدي به اصل جدايي ناپذيري قرآن کريم و اهل بيت ( عليهم السلام ) در کليه فعاليت هاي قرآني
2- اولويت بخشي به توسعه فرهنگ قرآني در مهندسي فرهنگ، مهندسي فرهنگي و مديريت فرهنگي کشور
3- توسعه نظريه پردازي در نظام هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مبتني بر فرهنگ و معارف قرآني
4- توسعه مشارکت حداکثري مردم در فعاليت هاي قرآني و تقويت نقش حمايتي و پشتيباني دولت در گسترش فرهنگ قرآني در داخل و خارج از کشور
5- تأکيد بر گسترش درک عموم مردم از مفاهيم، زيبايي ها و لذات معنوي قرآن کريم از طريق انس و ارتباط مستمر با آن
6- اهتمام ويژه به توسعه فرهنگ قرآني در ميان اقشار تأثيرگذار ( مديران، نخبگان، فرهيختگان و گروه هاي مرجع ) درداخل و خارج از کشور
7- ابتناي حداکثري فعاليت هاي قرآني برمطالعه، کارشناسي و تحقيق شايسته
8- هدايت فرآيندهاي آموزشي، پژوهشي و تبليغي ترويجي قرآني به سمت کاربردي کردن تعاليم قرآني در زندگي فردي و اجتماعي
9- بهره گيري حداکثري از ظرفيت حوزه هاي علميه در توسعه فرهنگ قرآني
10- ارتقابخشي نظام تعليم و تربيت، نظام رسانه اي، نظام تبليغات ديني و ساير نظام هاي مؤثر، با الهام از تعاليم قرآن کريم
11- ساماندهي و هماهنگ کردن دستگاه ها، نهادها و بخش هاي مؤثر کشور و فراهم کردن زمينه‌هاي يادگيري و رشد سازماني جهت هم افزايي توان، تجربه و ارتقاء سطح آن ها در توسعه فرهنگ قرآني

ماده3- به منظور پيشبرد و اجرايي شدن اهداف، سياست‌ها و راهبردهاي منشور توسعه فرهنگ قرآني در داخل و خارج از كشور و تحقق عزم ملي براي توسعه تمسك و اعتصام به قرآن كريم در همه عرصه‌ها، شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني، كه از اين پس در مواد آتي به اختصار شوراي تخصصي ناميده مي‌شود، زيرنظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي‌شود.
ماده4- وظايف شوراي تخصصي
1- تهيه و تصويب شاخص‌هاي توسعه فرهنگ قرآني و تصويب شاخص‌هاي ارزيابي و نظارت بر فعاليت‌هاي قرآني
2- بررسي و پيشنهاد چگونگي حاكم كردن اصول و مباني قرآني در برنامه‌هاي توسعه بلندمدت و ميان‌مدت كشور به سازمان‌ها و نهادهاي تصميم‌گير
3- بررسي و بازنگري مأموريت‌ها و وظايف قرآني دستگاه‌هاي دولتي و عمومي، شوراها و ستادها و ساير مجامع قرآني و ارائه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي به منظور تصويب
4- زمينه‌سازي و پيگيري تحقق رهنمودها و مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامي در حوزه قرآن كريم
5- ايجاد ساز و كارهاي لازم‌ براي هماهنگي و تعامل مؤثر در زمينه فعاليت‌هاي قرآني
6- تأييد طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي و فرابخشي در توسعه فرهنگ قرآني
7- اتخاذ تدابير لازم براي توانمندسازي و جلب مشاركت بخش مردمي و تقويت نقش حمايتي دولت در جهت توسعه فرهنگ قرآني
8- اتخاذ تدابير لازم براي گسترش فرهنگ وقف در امور قرآني و بهره‌گيري حداكثري از موقوفات كشور در اين زمينه
9- ارزيابي و نظارت بر عملكرد دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي و غيردولتي
10- شناسايي نيازها، محدوديت‌ها و موانع توسعه فرهنگ قرآني و استفاده از ظرفيت‌ها براي رفع آنها از طريق مراجع ذيربط در داخل و خارج از كشور
11- تدوين اولويت‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان بودجه فعاليت‌هاي قرآني و ارائه آن به شوراي عالي انقلاب فرهنگي
12- برنامه‌ريزي براي تأمين و توسعه منابع انساني مورد نياز حوزه‌هاي مختلف امور قرآني و كيفيت بخشي منابع انساني موجود
13- برنامه‌ريزي لازم براي طراحي سامانه‌هاي آماري و شبكه‌هاي اطلاع‌رساني امور قرآني

ماده5- اعضاي شوراي تخصصي
1- دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي(رئيس شوراي تخصصي)
2- وزير آموزش و پرورش
3- وزير علوم، تحقيقات و فناوري
4- وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
5- رئيس نهادهاي قرآني وابسته به دفتر مقام معظم رهبري
6- نماينده شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
7- رئيس سازمان تبليغات اسلامي
8- رئيس دفتر تبليغات اسلامي
9- رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه
10- رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي
11- نماينده رئيس سازمان صدا و سيما
12- نماينده كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي
13- سه نفر از صاحب‌نظران مؤسسات آموزشي، پژوهشي و تبليغي- ترويجي قرآني مردمي با تصويب شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني
تبصره: دبير شوراي تخصصي توسط رئيس شوراي تخصصي براي سه سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي براي دوره‌هاي بعد بلامانع است.

ماده6- دبيرخانه شوراي تخصصي براي پيگيري تمامي امور مربوط به شوراي تخصصي، در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل و نمودار تشكيلاتي و سازماني آن توسط رئيس شوراي تخصصي تصويب مي‌شود.

ماده7- كميسيون‌هاي تخصصي
با توجه به ماهيت قابل تفكيك فعاليت‌هاي قرآني در حوزه‌هاي آموزش عمومي، آموزش عالي، پژوهش و تبليغ و ترويج قرآني و به منظور ايجاد هماهنگي بين دستگاه‌هاي مرتبط با هر حوزه، كميسيون‌هاي سه‌گانه تخصصي، زيرنظر شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني و با عناوين ذيل تشكيل مي‌‌شود:
1- كميسيون توسعه آموزش عمومي قرآن
2- كميسيون توسعه پژوهش و آموزش عالي قرآني
3- كميسيون توسعه فعاليت‌هاي تبليغي ترويجي قرآني
تبصره- شرح وظايف و تركيب اعضاي كميسيون‌هاي سه‌گانه فوق، توسط شوراي تخصصي تعيين خواهد شد.

ماده8- روند كار شوراي تخصصي
1- مسائل و طرح‌هاي مورد نظر شوراي تخصصي، ابتدا در كميسيون‌هاي تخصصي، مطالعه و بررسي شده و پس از تعيين اولويت، در جلسات شوراي تخصصي مورد بحث و اظهارنظر قرار مي‌گيرد.
2- مصوبات شوراي تخصصي با امضاي رئيس شوراي تخصصي جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ مي‌شود.
3- در موارد نياز، مصوبات و تصميمات شوراي تخصصي براي تصويب نهايي به شوراي عالي انقلاب فرهنگي ارائه مي‌شود.

ماده9- مصوبات شوراي تخصصي توسعه فرهنگ قرآني براي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و مؤسسات مردمي لازم‌الاجرا است.

ماده10- اين مصوبه در 10 ماده و دو تبصره در جلسه 643 مورخ 22/2/88 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد

+ نوشته شده توسط محرابی در سه شنبه دوازدهم بهمن 1389 و ساعت 13:20 |

بسم الله الرّحمن الرّحيم

 

 

 فصل اول قسمت سوم

 

 

 

3- کامیابی در زندگی :

یکی از برکتهای بزرگ بهره گیری از سرمایه ی عظیم فرهنگی قرآن ، کامیابی در زندگی است . قرآن ، بهترین راهِ خوب زندگی کردن و کامیابی در زندگی را به انسان نشان می دهد .

« اِنَّ هـذَا القُــرآنَ یَـهدِی لِلَّـتی هِیَ اَقــوَمُ »


بی گمان این قرآن به استوارترین راهها هدایت می کند . سوره اسراء : آیه 9

حافظان قرآن بهتر از دیگران با راههای کامیابی در زندگی آشنا هستند و بیش از دیگران امکان بهره وری از این ثروت گرانبها را دارند . راههای کامیابی از نظر قرآن چیزی جز کارهای شایسته نیست ، از نظر این کتاب آسمانی ، هر کاری از کارهای نیکو ، در واقع راهی به سوی رستگاری و سعادت و کامیابی مادی و معنوی است :

« مَن عَمِلَ صَالِحاً مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی وَ هُوَ مُـؤمِنٌ فَلَنُـحییَنَّهُ حَیاۀً طَیِّـبَۀً وَ لَنَجـزِیَنَّـهُم اجـرَهُم بِاَحسَنِ ما کانُوا یَعمَلوُنَ »


هر کس کار نیــکو کند و مؤمن باشد ، خواه مرد و خــواه زن ، بی گمــان به او زندگی پاکــیزه ای می بخــشیم و پاداششان را بر پایه ی بهترین کاری که می کردند می پردازیم . سوره نسآء : آیه 134

نکته ی دقیق و قابل تأمل این که قرآن کریم ، از یک سو « عمل صالح » را موجب کامیابی در زندگی و از سوی دیگر نزدیک شدن انسان به خدا را سبب کامیابی او در دنیا و آخرت می داند و می فرماید :

« مَن کانَ یُـریدُ ثَـوابَ الـدُّنیا فَعِـندَ اللهِ ثَوابَ الـدُّنیا وَ الاخِرَۀِ »


 آن که پاداش دنیوی را می خواهد ، پس بداند : پاداش دنیوی و اخروی نزد خداوند است . سوره نحل : آیه 97

 این آیه به طالبان کامیابی در دنیا توصیه می کند که به آفریدگار خود نزدیک شوند که در این صورت افزون بر کامیابی موقت و زودگذر دنیا ، کامیابی همیشگی و جاوید آنان در آخرت نیز تأمین خواهد شد . بدین سان از جمع بندی رهنمودهای قرآن در باره ی راههای کامیابی انسان در زندگی به این نتیجه می توان دست یافت که قرآن کتاب زندگی است ، این کتاب آسمانی راه و رسم زندگی برتر را « عمل صالح » می داند و هر چه انسان در زندگی بهتر کارکند و کار نیکوتری ارائه نماید ، به آفریدگار هستی که مبدأ کامیابی ها است نزدیک تر می شود و کامیابی او در زندگی افزایش و تداوم خواهد یافت .

 

پایان قسمت سوم

 

 

 

+ نوشته شده توسط محرابی در چهارشنبه ششم بهمن 1389 و ساعت 10:56 |


پاسخ : در مورد پرسش شما دو رويکرد وجود دارد. انديشمندان اسلامي بر اين عقيده‏اند که قرآن وحي الهي است و
انديشه و فرهنگ و الفاظ بشري در پديد آمدن آن دخالتي نداشته است.
در دنياي غرب اکثر متفکران غربي برخلاف متفکران اسلامي معتقدند که کتب مقدس مسيحيان و يهوديان يعني تورات
و انجيل الفاظ خداوند نبوده، حتي الفاظ پيامبران يعني حضرت موسي و حضرت عيسي نميباشند، بلکه پيروان اين دو
پيامبر، اين کتب رانوشته‏اند.
توماس ميشل در اين مورد ميگويد:
"مسيحيان معتقدند که خداوند کتاب‏هاي مقدس را به وسيله مؤلفان بشري نوشته است اين افراد مانند ديگر
انسان‏ها با محدوديت‏هاي زبان و تنگناهاي علمي دست به گريبان بوده‏اند. اصولاً مسيحيان نميگويند که خدا
کتاب‏هاي مقدس را بر مؤلفان بشري املا کرده، بلکه معتقدند که او به ايشان قدرت بيان پيام الهي به شيوه خاص
خودشان و همراه با نگارش مخصوص و سبک نويسندگي ويژه هر يک را داده است. اقليتي بسيار ناچيز از مسيحيان
گمان ميکنند کتاب‏هاي مقدس با همين الفاظ، از طرف خدا بر پيامبر نازل شده‏اند".(1)
اعتقاد "توماس ميشل" مختص به وي نبوده و اکثر متفکران غربي به اين امر اذعان دارند، به عنوان مثال "جان
بي. ناس" به اين مسئله معتقد بوده و آن را در کتاب خود مطرح مينمايد.(2)
صرف پذيرفتن اين امر که کتب مقدس مسيحيت الفاظ بشري است، مستلزم آن نيست که کتب ديني همه اديان، الفاظي
بشري باشند. به ديگر سخن: وجود چند کتاب مقدس مانند تورات و انجيل که الفاظي بشري هستند، موجب آن نميشود
که با تعميم نا به جا و مغالطه‏آميز نتيجه گرفته شود که هر کتاب مقدسي، الفاظ بشري است.
تمام پيامبران اولوالعزم و از جمله حضرت موسي و عيسي داراي کتاب آسماني بودند که وحي و الفاظ الهي بود اما
پس از ايشان اين کتب و شريعتشان مورد تحريف واقع شده.
افراد زيادي سبب تحريف در دين مسيحيت شده‏اند و يکي از شخصيت‏هاي برجسته مسيحيت که به اعتراف نويسندگان
مسيحي سبب تحريف دين مسيحيت شده است "پولس" ميباشد.(3)
در مورد قرآن هيچ مانع برون ديني در پذيرش ادعاي اين که قرآن، الفاظ الهي بوده و پيامبر اسلام و ديگر
انسان‏ها در تکوين آن دخالتي نداشته‏اند، وجود ندارد.
از جهت درون ديني قرآن و روايات پيامبر اکرم و ائمه هدي(ع) به صورت صريح و آشکار بشري بودن قرآن را با
تأکيدهاي بسيار و به صورت‏هاي گوناگون نفي نموده و بيان کرده‏اند که قرآن وحي الهي و الفاظ غير بشري است.
در ذيل به برخي از اين آيات اشاره ميکنيم:
خداوند در آيات متعددي منکران الهي بودن قرآن را به مبارزه دعوت ميکند، يعني از آن‏ها ميخواهد اگر قرآن را
از ناحيه بشر ميدانند، آنان نيز چنين قرآني و دست کم يک سوره مثل سوره‏هاي قرآن را بياورند.
خداوند ميفرمايد: "اگر تمام انسان‏ها و جن‏ها را جمع نموده و آن‏ها را به ياري طلبند، نميتوانند همانند
قرآن را بياورند."(4) از اين طريق، غير بشري بودن قرآن را ثابت مينمايد.
در سوره مبارکه هود، تحدي به ده سوره از سوره‏هاي قرآن شده است و ميفرمايد:
"اگر راست ميگوييد (که قرآن ساخته دست بشر است) شما هم ده سوره همانند اين قرآن را بياوريد".(5)
در سوره مبارکه يونس تحدي به يک سوره از قرآن شده ميفرمايد: "اگر راست ميگوييد، يک سوره همانند آن را
بياوريد".(6)
در آيات متعدد بر اين نکته اشاره شده که پيامبر در تکوين قرآن و الفاظ آن دخالتي نداشته است:
أ) در بعضي از آيات خداوند براي اثبات اين که پيامبر در تکوين قرآن دخالتي نداشته و الفاظ قرآن الهي است،
به سابقه پيامبر(ص) و شخصيت حضرت ميان مردم همان عصر اشاره ميکند و ميفرمايد: "تو نوشتن و نيز خواندن را
نميدانستي، پس چگونه ميتوانستي اين آيات را بياوري؟!".(7)
از نظر تاريخي ثابت شده است که پيامبر پيش از آوردن قرآن و قبل از وحي الهي، خواندن و نوشتن نميدانست و
 

هيچ نوشته يا سخني که همانند قرآن باشد، از او وجود ندارد، سپس به يکباره (از زمان نزول وحي) سخناني فوق
درک بشري با همه حقايق معنوي و اعجاز لفظي و بياني توسط او ابلاغ ميشود.
ب) خداوند دسته ديگري از آيات وحي و قرآن را مستقل از تجربه و تلاش و حتي اراده رسول خدا معرفي نموده و به
خودش مستند ميسازد و ميفرمايد:
"اي رسول! به هنگام دريافت وحي زبان خويش را حرکت مده تا بر خواندن آن شتاب کني.
جمع کردن آن و خواندنش بر ما است. پس از آن که ما خوانديم، تو خواندن آن را دنبال کن".(8)
اگر محتواي قرآن محصول تراوش‏هاي فکري و تجديد و تلاش‏هاي سياسي اجتماعي پيامبر بود، آيا توصيه در آيات
فوق معنا ميداد؟ آيا پيامبر به خودش ميگويد قبل از اين که قرآن تمام شود (خواندن تمام شود) زبانت را حرکت
مده و قبل از اين که وحي قرآن تمام شود، عجله نکن. صريح اين آيات، چنين برداشت را باطل ميشمارد.
قرآن معجزه جاويد پيامبر اسلام و دليل نبوت و راستگويي پيامبر اسلام است، يعني دليل اعتبار اسلام است و
اعجاز آن از جهات گوناگون قابل اثبات است. از نظر اعجاز لفظي، سبک بيان، اسلوب و آهنگ که اين مورد بيشتر
براي عرب زبانان قابل فهم است. از نظر غناي معنايي و مفهومي و اعجاز آن. در قرآن علوم مختلف بيان شده است
که در اين ميان علوم انساني به جهت هدف قرآني که رساندن انسان‏ها به سعادت و کمال است، چشمگيرتر است.
ارزش‏هاي اخلاقي ارزشمند و متعالي، حقوق، سياست، اقتصاد، تاريخ، اعتقادات و... در عين حال که قرآن کتابي
نوشته شده در يک علم خاص نيست، بسياري از حقايق و اصول مربوط به علوم بشري را دارا ميباشد. براي فهم چنين
مواردي به خصوص بيان آنها براي پيروان ساير اديان کافي است مقايسه‏اي بين قرآن و ديگر کتاب‏هاي آسماني در
زمينه‏هاي مختلف به عمل آيد. توحيد و يکتاپرستي در آيات در بالاترين مرتبه خود بيان شده است.
در آيات قرآني، عاليترين معاني و مفاهيم براي رسيدن به مقام کشف و شهود بيان شده. خدايي که در همه جا حضور
دارد. از رگ گردن به انسان نزديک‏تر است. از تمام اسرار درون انسان آگاهي دارد. به هر جا بنگريم او را
مشاهده ميکنيم که آيات فراوان در اين زمينه وجود دارد گسترش مکاتب عرفاني در جهان اسلام و معاني بسيار
دقيق و عميقي که از عرفان اسلامي در اين زمينه به دست ما رسيده الهام گرفته از همين آيات است.
اعجاز علمي قرآن در قرن‏هاي اخير بين مفسران جايگاه ويژه‏اي يافته است. چون علوم تجربي تکامل يافت و رشد
سريع نمود، رازهاي علمي قرآن را آشکار کرد. اين درحالي بود که کتاب مقدس "تورات و انجيل" هر روز با پيشرفت
علوم، عقب نشيني کرد و تحريفات آن آشکار شد. از اين رو مفسران در موارد متعدد به اعجاز علمي قرآن (آياتي
که از قوانين و يافته‏هاي علمي بشر در چندين قرن بعد خبر ميدهد) اشاره کرده‏اند(9)، حتي دانشمندان اروپايي
به ابعاد علمي قرآن اعتراف دارند، براي مثال "لوراواکيسا واگليوي" استاد دانشگاه ناپل ميگويد "ما در اين
کتاب گنجيه‏ها و ذخايري از علوم ميبينيم که فوق استعداد و ظرفيت باهوش‏ترين اشخاص و بزرگ‏ترين فيلسوفان،
قويترين رجال سياست و قانون است و به دليل اين جهات است که قرآن نميتواند کار يک مرد تحصيل کرده و دانشمند
باشد".(10)
مقصود از معجزه علمي بودن قرآن آياتي است که بدين صورت باشد:
1 - رازگويي علمي باشد، يعني مطلب علمي را که قبل از نزول آيه کسي از آن اطلاع نداشته، بيان کند، به طوري
که مدت‏ها بعد از نزول آيه مطلب علمي کشف شود و اين مسأله علمي طوري باشد که با وسايل عادي که در اختيار
بشر عصر نزول بود، قابل کشف نباشد.
2 - اخبار غيبي در مورد وقوع حوادث طبيعي و جريانات تاريخي باشد که در هنگام نزول آيه کسي از آن اطلاع
نداشته و پس از خبر دادن قرآن، همان خبر واقع شود و اين خبر طوري باشد که به وسيله وسايل عادي قابل پيش
بيني نباشد.
پس اگر مطلبي را قرآن خبر داده که قبلاً در کتاب‏هاي آسماني گذشته به آن اشاره شده و يا در مراکز علمي
يونان و ايران و... در لا به لاي کتاب‏هاي علمي و آراي دانشمندان آمده، و يا مطلبي باشد که طبيعتاً و به
صورت غريزي قابل فهم است، اين امور معجزه علمي محسوب نميشود.(11)
قرآن کشفيات مهم علوم جديد از قبيل کرويت زمين، نظريه خورشيد مرکزي، حرکت زمين،(12) گرده افشان گياهان(13)
و... را تأييد کرده است.
اگر بخواهيم درباره تمام آياتي که مربوط به اعجاز علمي قرآن است بحث کنيم، سخن طولاني خواهد شد. در قرآن
آياتي است که منطبق با فرضيه‏هاي علوم کيهان شناس، زيست‏شناسي، رياضي و پزشکي است.
 
 

براي نمونه آيه 19 سوره حجر، ترکيب خاص نباتات؛ آيه 23 همين سوره، تلقيح ميان نباتات؛ آيه 3 سوره رعد،
قانون ازدواج و تعميم آن به عالم نباتات؛ آيه 53 سوره طه، موضوع حرکت وضعي و انتقالي زمين؛ آيه 17 سوره
رحمن، وجود يک قاره ديگر؛ آيه 4 سوره معارج، اصل کروي بودن زمين را بيان ميکند.
در ذيل به توضيح اجمالي برخي از آيات اشاره ميکنيم.
1 - "والشمس تجري لمستقر لها ذلک تقدير العزيز العليم؛خورشيد که پيوسته به سوي قرارگاهش در حرکت است. اين
تقدير خداوند است".(14)
اين آيه به وضوح حرکت مستمر خورشيد را بيان ميکند اما در اين که منظور از حرکت چيست، مفسران بحث‏هاي
فراواني دارند. آخرين و جديدترين تفسير براي آيه همان است که اخيراً دانشمندان کشف کرده‏اند که خورشيد با
مجموعه منظومه شمسي در وسط کهکشان به سوي ستاره دوردست "دوگا" در حرکت است. عبارت "تجري" تمام اين حرکت‏ها
و حرکت‏هاي ديگر را که در آينده کشف خواهد شد بيان ميکند.(15)
2 - "و لا الشمس نبغي لها أن تدرک القمر و لا الليل سابق النهار و کل في فلک يسبحون؛ نه براي خورشيد
سزاوار است که به ماه رسد و نه شب به روز پيش ميگيرد و هر کدام از آن‏ها در مسير خود شناورند".(16) در
آيات 38 و 40 سوره يس براي خورشيد هم حرکت جرياني قائل شده و هم دوراني. يک جا ميگويد "والشمس تجري" و در
جاي ديگر از شناور بودن خورشيد در فلک سخن ميگويد: "کل في فلک يسبحون"
آن روز که اين آيات نازل شد، هيئت بطلميوس با قدرت هر چه تمام‏تر بر محافل علمي حاکم بود. طبق اين فرضيه،
اجرام آسماني به خودي خود گردشي نداشتند، بلکه در دل افلاک (که اجسامي بلورين و متراکم و در هم همچون
طبقات پوست پياز بودند) ميخکوب شده بودند و حرکت آن‏ها تابع حرکت افلاکشان بود. در آن روزگار نه ستاره
بودن خورشيد مفهومي داشت و نه حرکت طولي و جرياني خورشيد، اما بعد از فرو ريختن پايه‏هاي فرضيه بطلميوس در
پرتو کشفيات قرون اخير و آزاد شدن اجرام آسماني از قيد و بند افلاک بلورين اين نظريه قوت گرفت که خورشيد
در مرکز منظومه شمسي ثابت و بي حرکت است و تمام منظومه شمسي پروانه وار به گرد او ميچرخند.
در اين زمان نيز هنوز مفهوم آيات فوق که حرکت طولي و دوراني را به خورشيد نسبت ميداد، روشن نبود تااين که
با پيشرفت علوم امروزه چند نوع حرکت براي خورشيد ثابت شد.
حرکت وضعي آن به دور خورشيد و حرکت طولي آن همراه با منظومه شمسي به سوي نقطه مشخصي از آسمان، حرکت دوراني
آن همراه مجموعه کهکشاني که جزئي از آن است و به اين ترتيب يک معجزه ديگر علمي براي آن به ثبوت رسيد.(17)
3 - "اذا السماء النشقت؛در آن هنگام که آسمان شکافته شود".(18)
در حديثي از اميرمؤمنان در تفسير اين آيه آمده که منظور از شکافتن آسمان اين است که آسمان‏ها از کهکشان‏ها
جدا ميشود. اين حديث که از معجزات علمي محسوب ميشود، از حقيقتي پرده بر ميدارد که در آن زمان هيچ يک از
دانشمندان به آن نرسيده بودند. دانشمندان فلکي امروز با مشاهدات نجومي خود و به وسيله تلسکوپ‏هاي عظيم و
نيرومند ثابت کردند که عالَم مجموعه‏اي از کهکشان‏ها است و هر کهشکان مجموعه‏اي از منظومه‏ها و ستارگان
است. به همين دليل آن‏ها را شهرهاي ستارگان مينامند، کهکشان راه شيري معروف که با چشم قابل مشاهد است،
مجموعه عظيم و دايره مانندي از همين منظومه‏ها و ستارگان است.
حضرت امام علي(ع) ميفرمايند: "در آستانه قيامت اين کواکب را که مشاهده ميکنيم، از کهشکان جدا ميشود و نظام
همگي به هم ميخورد".(19)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----
پينوشت‏ها:
1 - توماس ميشل، کلام مسيحي، ترجمه حسين توفيقي، نشر مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، قم، چاپ اول،
1377، ص 26.
2 - جان. بي. ناس، تاريخ جامع اديان، ترجمه علي اصغر حکمت، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ نهم، 1377، ص
623 - 627.
3 - محمد قطب، سکولارها چه ميگويند؟ ترجمه جواد محدثي، نشر مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، چاپ اول،
بهار 1379، ص 14 - 15.
4 - اسراء (17) آيه 88.
5 - هود (11) آيه 13.
6 - يونس (10) آيه 38.
7 - هود، آيه 13 و يونس، آيه 38.
8 - قيامت (75) آيه 19 - 16.
9 - تفسير نمونه، ج‏5، ص 435 و ج‏8، ص‏227 و ج 10، ص 119 و ج 11، ص 183 و ج 15، ص 586 و...
10 - تفسيرنمونه، ج‏1، ص 138.
11 - پژوهش در اعجاز علمي قرآن، دکتر محمد علي رضايي اصفهاني، ص 85.
12 - طه (20) آيه 53.
13 - حجر (15) آيه 22.
14 - يس (36) آيه 38.
15 - تفسير نمونه، ج‏18، ص 381 - 382.
16 - يس، آيه 40.
17 - تفسير نمونه، ج 18، ص 388 و 389.
18 - انشقاق (84) آيه 1.
19 - روح المعاني، ج‏30، ص 87 ؛ در المنثور، ج‏6، ص 329، به نقل از تفسير نمونه، ج 26، ص 303 و 304.
+ نوشته شده توسط محرابی در چهارشنبه ششم بهمن 1389 و ساعت 10:52 |